Du Lịch Lễ Hội Đền Bà Đá Đen

BÁO GIÁ TOUR LỄ HỘI 2017

tour le hoi|bao gia tour du lich le hoi

12/23/2016 9:54:31 AM

Kính gửi Quý khách hàng giá dự kiến Tour du lịch Lễ hội 2017 tới các điểm Lễ hội tại Việt Nam như : Tour Du lịch Bái Đính Tràng An, Tour Du lịch Đền Trần, Tour Du lịch đền Hùng, Tour Du lịch Yên Tử, Tour Du lịch chùa Ba Vàng, Tour Du lịch Cửa Ông cô bé Cửa Suốt, Tour Du lịch chùa Hương, và nhiều Tour Du lịch Lễ hội khác...

Chi tiết >>

BÁO GIÁ THUÊ XE Ô TÔ DU LỊCH LỄ HỘI 2017

Thue xe o to le hoi|bao gia thue xe o to du lich le hoi

12/23/2016 12:00:00 AM

Kính gửi Quý khách hàng Bảng báo giá Thuê xe ô tô Du lịch Lễ hội 2017, Lễ hội thường diễn ra đông nhất vào thời điểm đầu năm thế nên Quý khách nếu có dự tính tổ chức cho công ty đi Du Xuân đầu năm hãy nên kế hoạch sớm xem năm nay đi Du lịch Lễ hội ở đâu ? Thuê xe ô tô đi lễ hội và tự tổ chức hay đi theo tour du lịch Lễ hội trọn gói? Thời gian chương trình ?

Chi tiết >>

Du Lịch Lễ Hội: Đền Bà Đá Đen- Cô Bơ Thoải Phủ

Tour Du Lịch Lễ Hội Đền Bà Đá Đen Cô Bơ Thoải Phủ

12/18/2014 3:42:25 PM

Hòn Đá Đen hiện nay nằm ở chân dãy núi Ba Vì, chính là giọt nước mắt của Chúa rơi xuống cõi trần. Sử xưa ghi rằng: Mẹ Đức Thánh Tản ,tên là Đinh thị Đen(hoặc Dinh thị Duyên),trước lúc thác bà có nhờ một người em họ là bà Ma thị nuôi Đức Thánh Tản.( có tài liệu cho rằng bà Ma thị chính là mẹ của hai tướng Cao Sơn và Quý Minh).

Chi tiết >>